Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka zamierza poszerzyć krąg odbiorców oferowanego towaru, jednakże żeby tego dokonać towar musi posiadać certyfikat, który można wystawić produkując towar w oparciu o zakładową kontrolę jakości. Producent nie jest tym zainteresowany, ponieważ jest to dość kosztowne, dlatego chcemy zawrzeć umowę (konsorcjum) z zapisów, której ma wynikać, że on odpowiada za produkcję w oparciu o zakładową kontrolę jakości, a my sfinansujemy wdrożenie i utrzymanie zakładowej kontroli jakości.

Czy będziemy mogli koszty z tym związane zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego będzie miało zawarcie takiej umowy dla obu stron, czy ma znaczenie opłacanie podatku wg stawki 19%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?