Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 17 stycznia 2012 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2009 r.

PYTANIE

Zobowiązanie z kontrahentem obcym w walucie EUR zostało przeliczone na złote polskie. Powstały z tego tytułu różnice kursowe dodatnie.

Czy należy od tych różnic zapłacić podatek dochodowy, a jeżeli tak, to w którym roku należy to uczynić?

W 2004 r. został podpisany akt notarialny mówiący o tym, że zobowiązanie jakie nasza spółka miała wobec partnera z Holandii przechodzi na inną holenderską spółkę, która to z kolei wnosi je w formie kapitału zakładowego do nowo powstałej w Polsce Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym momencie zobowiązanie w walucie EUR winno było być przeliczone na złote polskie (w akcie notarialnym kwota była wyrażona tylko i wyłącznie w PLN), ale tak nie uczyniono. Przeliczenia dokonano dopiero w 2007 r. i wówczas to odprowadzono podatek dochodowy - 19%- od tak zaksięgowanych dodatnich różnic kursowych.

Czy postąpiono słusznie? W którym roku należało dokonać przeliczenia? Jaskie konsekwencje prawne i podatkowe mogą grozić naszej spółce z tego tytułu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?