Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 stycznia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2011 r.

PYTANIE

Jakie pozwolenia powinna posiadać firma, która prowadzi handel złomem?

Czy firma prowadząca handel złomem, nie będąca wytwórcą odpadów, nie prowadząca zbierania odpadów, segregowania, przewożenia jest posiadaczem odpadów, w myśl art. 3 ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - dalej u.o., czyli władającym odpadami?

Ponadto, czy prowadząc tylko i wyłącznie handel złomem firma handlowa powinna posiadać jakiekolwiek zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami?

Firma handlująca złomem prowadząc działalność handlową nie chce ujawniać ostatecznego odbiorcy odpadów. Dlatego też prowadzi karty przekazania odpadów, gdzie na karcie przekazania odpadów nie ujawnia posiadacza odpadów, który przejmuje odpad (odzyskuje odpad).

Firma prowadząc handel złomem od lat prowadzi karty przekazania odpadu; gdzie na karcie przekazania odpadu widnieje raz jako posiadacz odpadów (pierwsza kolumna załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach), a innym razem w innej karcie widnieje jako posiadacz odpadów, który przejmuje odpad (trzecia kolumna). Firma handlowa oczywiście podpisuje wewnętrzne umowy z odbiorcami odpadów.

Czy firma handlująca złomem ma obowiązek prowadzić karty przekazania odpadów, jeżeli nie jest ani wytwórcą, ani ostatecznym odbiorcą odpadów odzyskującym odpady?

Czy prowadząc takie karty działa niezgodnie z prawem, tym bardziej, że na różnych kartach, które ma w swoich archiwalnych danych jest raz posiadaczem odpadów, który przekazuje odpad a innym razem posiadaczem odpadów, który przejmuje odpad?

Czy za prowadzenie takiej ewidencji grożą jakieś sankcje karne?

Firma wypełniając karty przekazania odpadów nie prowadzi ich w sposób rzetelny i dokładny, czyli nie na wszystkich kartach widnieją nazwy i adresy poszczególnych posiadaczy odpadów.

Czy taką ewidencje należy uzupełnić, i ile lat wstecz?

Czy firmie grozi to sankcja?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?