Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna (dwóch wspólników) dokonała w latach 1999-2002 inwestycji, która do dnia dzisiejszego nie została zakończona. VAT odliczano na bieżąco. W połowie 2005 r. do spółki przystąpił trzeci wspólnik wnosząc wkład w postaci gotówki. Na koniec 2005 r. ze spółki zamierza wystąpić jeden z dwóch wspólników, którzy ponosili nakłady inwestycyjne. Zamierza on sprzedać trzeciemu wspólnikowi swój udział w inwestycji, która obejmuje grunt i rozpoczęte prace budowlane na tym gruncie (notarialnie).

Jakie będą skutki tej operacji na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?