Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2009 r.

PYTANIE

W 2008 r. otrzymaliśmy w spadku z synem udziały spółki z o.o po zmarłym mężu. Spadek udziałów zgłosiliśmy do urzędu skarbowego i jesteśmy zwolnieni od spadku i darowizn. W marcu 2008 r. żyjący mąż, z którym miałam rozdzielność majątkową, zawarł umowę sprzedaży tych udziałów, zaznaczając, że płatność odbędzie się w trzech ratach i po wpłacie ostatniej raty udziały przejdą na kupującego. U notariusza została wpłacona kwota pierwszej raty tj. 800.000 zł, przy podpisywaniu umowy sprzedaży udziałów. W kwietniu 2008 r., mąż zmarł, sąd w dziale spadku przyznał mnie i synowi po 50% udziałów w spółce z o.o., traktując zawartą umowę przez męża sprzedaży tych udziałów jako nieważną, gdyż nie ziścił się warunek zawieszający- nie wpłynęły wszystkie płatności. W 2009 r. sprzedamy z synem te udziały, opodatkujemy 19% podatkiem i złożymy do urzędu skarbowego PIT-38.

Czy powinniśmy odprowadzić podatek dochodowy od kwoty 800.000 zł, która wpłynęła na konto nieżyjącego męża?

Czy wystarczy jak zwrócimy te pieniądze osobie, która chciała kupić od nas te udziały, ale nie doszło do faktycznego zrealizowania umowy?

Co ma stanowić koszt uzyskania przychodów przy sprzedaży przez nas w 2009 r. tych udziałów spółki z o.o.? Czy może to być wartość określona w dziale spadku?

Jeżeli przy nowej umowie sprzedaży udziałów rozłożymy płatność za udziały na raty i zawrzemy warunek, że udziały przejdą na kupującego w momencie zapłaty całej kwoty umownej, to przychód mamy rozpoznać od każdej wpłaconej raty, czy dopiero w momencie przejścia własności udziałów na kupującego tj. w terminie ostatniej płatności raty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?