Jak zakwalifikować prace rozwojowe od strony podatku dochodowego od osób prawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2006 r.

PYTANIE

Dział konstrukcyjny naszej spółki prowadzi prace w dwóch kierunkach:

- unowocześnienie wyrobów juz produkowanych,

- tworzenie nowych wyrobów.

Podczas trwania prac nad tematem koszty gromadzone są na koncie 501. Po skończeniu tematu dział księgowości otrzymuje informację od działu konstrukcyjnego, że należy zamknąć konkretne zlecenie z którego część jako prototyp trafia na magazyn wyrobów gotowych i jest przeznaczony do sprzedaży, a część kwoty stanowi opracowana dokumentacja tego wyrobu (zmodernizowanego lub nowego). Zgodnie z przyjętą polityką w firmie wartość tej dokumentacji przez konto 641 była rozliczana przez okres 3 lat w odniesieniu do uzyskiwanych przychodów z tych wyrobów. Traktowaliśmy to jako koszty uruchomienia nowej produkcji. Obecnie biegły rewident zalecił nam wyksięgować cała kwotę w koszt okresu (bo takie są zalecenia w MSSF).

W jaki sposób powinniśmy zakwalifikować tą operacje od strony podatku dochodowego od osób prawnych?

Na dzień dzisiejszy ujęliśmy cała kwotę która była wyksięgowana z konta 641 na konto pozabilansowe i dla celów podatku dochodowego zasady rozliczania będą wg starych zasad tj. częściowy odpis na 3 lata w odniesieniu do uzyskanych przychodów.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access