Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2005 r.

PYTANIE

Jak zadekretować imprezy organizowane przez biuro turystyczne dla bezpośredniej korzyści turysty, tak aby z księgowań można było wykazać wysokość marży?

Co będzie, jeżeli usługi własne będą wyższe od usług zakupionych?

1) Przedpłata klienta (zlecającego usługę) 80% z 1000 zł = 800 zł - wpłata na konto biura za pośrednictwem banku (każdą zaliczkę trzeba zafakturować w ciągu 7 dni)

1a) planowany przychód z imprezy 1000 zł.

2) Wystawienie FV marża - przedpłata 800 zł

3) Zakup usług obcych (autokar, bilety wstępu, noclegi) 800 zł w tym:

3a) wartość zakupu usług netto 747,66 zł

3b) VAT naliczony 7% (nie podlega odliczeniu) 52,34 zł

4) Usługi własne (pilotaż) - umowa zlecenie z pilotem nie prowadzącym działalności gospodarczej 116,26 zł w tym:

4a) wynagrodzenie brutto 100 zł

4b) składki na ubezpieczenie społeczne (E+R) 16,26 zł zapłacone przez płatnika

4c) VAT należny (100 + 16,26 = 116,26 x 22%= 25,58 zł

Razem 141,84 zł

5) Wyliczenie marży:

5a) marża brutto (1000 - (800 + 141,84)0 = 58,16 zł

5b) VAT należny (58,16 x 22/122) = 10,48 zł

5c) marża netto (58,16 - 10,48) = 47,68 zł

6) Na rozrachunkach z klientem biura turystycznego pozostaje do rozliczenia kwota 200 zł

7) Wystawienie faktury końcowej dla klienta z uwzględnieniem wcześniej wniesionych przedpłat

7a) Wniesiona przedpłata (udokumentowana wcześniej wystawionymi "FV marża - przedpłata" - 800 zł.

7b) Wartość całej imprezy 1000 zł.

Jak zadekretować powyższe pozycje, tak aby z księgowań można było wykazać wysokość marży?

Co będzie, jeżeli usługi własne będą wyższe od usług zakupionych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?