Jak ująć w PKPiR dotację otrzymaną na rozpoczęcie działalności gospodarczej? - OpenLEX

Jak ująć w PKPiR dotację otrzymaną na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2013 r.

PYTANIE

Podatnik otrzymał dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP w ramach programu "Kapitał Ludzki". Dotacja wpłynęła na rachunek bankowy podatnika przed dokonaniem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Z dotacji w kwocie 20.000 zł sfinansował:

- zakup towaru handlowego - 5000 zł

- zakup wyposażenia - 5000 zł

- zakup środków trwałych - 10.000 zł.

Zdarzenia zaewidencjonował w PKPiR w następujący sposób:

- kol. 8 - pozostałe przychody 10.000 zł

- kol. 10- zakup towaru handlowego 5000 zł

- kol. 13 - zakup wyposażenia 5000 zł.

- wydatki na zakup środków trwałych ujęto w ewidencji środków trwałych a odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

Czy podatnik prawidłowo zaewidencjonował zdarzenia gospodarcze i czy przepisy w tej kwestii zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat tzn. czy dotację ujmowało się w PKPiR w 2008 r. tak samo jak w 2012 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?