Jak ująć nadwyżkę pasywów nad aktywami przy przejściu z KPiR na księgi rachunkowe w związku z przekształceniem osoby fizycznej... - OpenLEX

Jak ująć nadwyżkę pasywów nad aktywami przy przejściu z KPiR na księgi rachunkowe w związku z przekształceniem osoby fizycznej prowadzącej działalność w spółkę z o.o.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2012 r.

PYTANIE

Jak ująć nadwyżkę pasywów nad aktywami przy przejściu z KPiR na księgi rachunkowe w związku z przekształceniem osoby fizycznej prowadzącej działalność w spółkę z o.o.?

Sytuacja jest taka, że osoba ma duże zobowiązania kredytowe i linię kredytową, które wynoszą ok. 500.000 zł. Zinwentaryzowane aktywa wynoszą 250.000 zł. Kapitał własny jest ujemny - 250.000 zł.

Jak powinno wyglądać ujęcie takiego zdarzenia w bilansie otwarcia, jeśli w umowie spółki kapitał zakładowy według k.s.h. wynosi minimalnie 5000 zł?

Osoba prowadząca działalność w 2011 r. zakupiła samochód ciężarowy za 99.000 zł i jako mały podatnik zamortyzowała go jednorazowo.

Czy na potrzeby sporządzenia inwentarza taki składnik można ująć i amortyzować bilansowo mimo, że jego wartość netto według amortyzacji podatkowej jest równa zero?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?