Jak rozliczyć się z przychodów uzyskanych po zamknięciu działalności gospodarczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca działalność z dniem 20 maja 2014 r. zakończyła działalność. Według PKPiR mam następujące wartości:

1)

Przychody - 5000 zł,

2)

Towary - 3000 zł,

3)

Koszty 100 zł,

4)

Spis towarów na dzień 1 stycznia 2014 r. – 3000 zł.

W oparciu o powyższe dane ustalono dochód na zakończenie działalności gospodarczej w kwocie 4900 zł. Sprzedano towary w grudniu (po zakończeniu działalności gospodarczej) osobie fizycznej (umowa sprzedaży) za kwotę 4500 zł.

Czy sporządzając PIT-36 za 2014 r. należy podać NIP w zeznaniu oraz w przychodach wykazać 9500 zł (5000 + 4500) a w kosztach 3100 zł (100 zł + 3000 zł)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access