Jak rozliczyć pod kątem VAT opracowanie kursu językowego, który następnie zostanie udostępniony firmie z Norwegii?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Gawlas Daniel
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2013 r.

PYTANIE

Podatnik prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług nauczania języków obcych (PKD 85.59.B). W najbliższym czasie zamierza opracować kurs językowy (konspekt, materiały, prezentacje itp.), a następnie wystawiać co miesiąc rachunek za udostępnianie tego kursu firmie mającej siedzibę w Norwegi.

Czy w związku z tym powinien rozszerzyć zakres prowadzonej działalności, czy można to potraktować, jako usługi ściśle związane z nauczaniem języków?

Czy będą to usługi zwolnione z VAT?

Czy wystarczające jest wystawienie rachunku, czy należy wystawić fakturę z adnotacją, że VAT rozlicza nabywca?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access