Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2013 r.

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o. - firmą z Luksemburga, która jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a u.p.t.u. Podpisaliśmy ogólną umowę na konfekcjonowanie lakierów do paznokci z powierzonych w 100% komponentów. Umowa jest sporządzona bezterminowo. W umowie są zawarte szczegóły odnośnie procesu konfekcji, oraz zasad współpracy. Nie są zawarte terminy wykonania usług, każdorazowo przyjęcie towarów powierzonych odbywa się na podstawie zamówień. Ustalony jest termin płatności na 30 dni po dostarczeniu wyrobu po konfekcji. Kontrahent przesyła z Luksemburg komponenty na nasz koszt. Transport po konfekcji jest organizowany również przez nas na warunkach DDP. Faktury są wystawiane na kontrahenta w dniu wydania produktu z magazynu i w tym też dniu jest rozpatrywany przychód podatkowy. Sprzedaż jest traktowana jako usługi na materiale powierzonym. W podatku dochodowy przychód jest rozpoznawany wg art. 12 ust. 3a pkt 1 jako dzień wykonania usługi, wydania rzeczy nie później niż dzień wystawienia faktury.

Jaki będzie moment powstania przychodu podatkowego podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku usługi uszlachetnienia świadczonej na rzecz kontrahenta z UE po 1 stycznia 2014 r.?

Czy za dzień powstania przychodu można uznać dzień wydania wyrobu z magazynu, czy dostarczenia go do klienta w Luksemburgu?

Czy w opisanym wyżej przypadku możemy wykazać, że dzień powstania przychodu jest dniem dostarczenia usługi do kontrahenta?

Zależy mi na tym, aby obowiązek podatkowych był w tym samym dniu dla podatku dochodowego i VAT. Wiąże się to z utrudnieniem technicznym wprowadzenia innych kursów walut dla VAT i podatku dochodowego. Uważam, że w przypadku usług konfekcjonowania przychód powstanie w dniu wykonania usługi, tj. jeśli wystawię fakturę w dniu potwierdzenia dostarczeniu usługi po konfekcji na CMR u kontrahenta, to i zarówno w jednym jak i drugim podatku rozpoznam ten dzień jako dzień powstania obowiązku podatkowego.

Proszę jeszcze o pomoc w prawidłowym zakwalifikowaniu warunków umowy. W kontakcie widnieje taki zapis:

"Po wykonaniu usługi konfekcjonowania odbiór produktów gotowych nastąpi poprzez ich wydanie Zamawiającemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej. Organizacją transportu i jego koszty na obszarze Unii Europejskiej obciążają Wykonawcę."

Czy przy takim zapisie możemy rozpoznać obowiązek podatkowy dla obydwu podatków w momencie wydania z naszego magazynu?

Czy należy rozpoznać obowiązek w momencie dostarczenia do ich magazynu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację