Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 czerwca 2018 r.
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2015 r.

PYTANIE

Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Teren ten nie należy do SSE. W ubiegłym roku uzyskałem zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE i nabyłem tam grunt. Przed otrzymaniem zezwolenia poniosłem koszty związane z opłatą za specyfikację istotnych warunków przetargu na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Prowadzę działalność poza strefą (zakład stolarski) i jednocześnie prowadzę inwestycję polegającą na budowie hali i biur na terenie SSE. W okresie inwestycji, kiedy posiadam zezwolenie na działalność w strefie, jednocześnie nie spełniam warunków do korzystania ze zwolnienia podatkowego ponoszę szereg kosztów: koszty związane z opłatą za specyfikację istotnych warunków przetargu na prowadzenie działalności w SSE, koszty administrowania strefą, koszty szkoleń pracowników w zakresie zwolnień podatkowych w strefie, usługi księgowe dotyczące działalności poza strefą i rozliczania inwestycji na strefie, zakup niskocennego wyposażenia wykorzystywanego przy budowie hali (narzędzia, materiały pomocnicze), zakup niskocennego wyposażenia stanowiącego wyposażenie hali i biur na terenie strefy, koszty amortyzacji środków trwałych wykorzystywanych do budowy hali na terenie SSE (np. amortyzacja koparko-ładowarki, samochodu dostawczego i innego sprzętu). W którym momencie powyższe koszty powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jak podatkowo powinny zostać zakwalifikowane powyższe koszty?

W strefie na razie właściciel nie uzyskuje przychodów (faza budowy). Uzyskuje przychody z działalności zakładu stolarskiego położonego poza strefą ekonomiczną. Do końca nie wie czy na terenie strefy będzie prowadzić tylko działalność, z której uzyskiwać będzie dochód podlegający zwolnieniu, czy prowadzić tam będzie jeszcze jakąś inną działalność. Z założenia również SSE mają istnieć do 2026 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?