Jak należy zakwalifikować wydatki związane z zakupionym gruntem rolnym, jeżeli w tym momencie nie jest on wykorzystywany w działalności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2005 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zakupiła grunt rolny pod ewentualną przyszłą inwestycję. Na gruncie tym nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza. Podatnik jednak obsadził ten grunt drzewami oraz poniósł koszty rekultywacji tego terenu, oprysków, zasiał trawę.

Jak należy traktować te wydatki?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access