Jak należy wypełnić druk INF-1?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Klimkiewicz Luiza
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2014 r.

PYTANIE

Jak należy wypełnić druk INF-1 w części C.3. - dane o zatrudnieniu pozycje 49-56?

Czy wypełniają je jedynie ZPCH, czy również pozostali pracodawcy?

Skoro art. 28 ust. 1 u.r.z.n. mówi o zakładach pracy chronionej.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access