Jak należy rozliczyć wydatki poniesione przez spółkę z o.o. na przygotowanie wniosku i biznesplanu związanego z uzyskaniem dofinansowania z UE na zakup maszyny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2012 r.

PYTANIE

Czy wydatki poniesione przez spółkę z o.o. na przygotowanie wniosku i biznesplanu związanego z uzyskaniem dofinansowania z UE na zakup maszyny:

1.

Nie stanowią kosztu podatkowego, gdyż związane są z pozyskaniem środków wolnych od podatku wg art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p.?

2.

Nie podwyższają wartości początkowej środka trwałego, gdyż wydatki te nie są określone w art. 16g ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 u.p.d.o.p. oraz zostały poniesione w celu pozyskania dotacji (zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24. maja 2011 r., ILPB3/42-78/11-4/KS)?

3.

Stanowią koszt pośredni, gdyż zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 4d i 4e u.p.d.o.p. służą do wygenerowania w późniejszym czasie przychodów zwolnionych (zgodnie z interpretacjami Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 września 2010 r., ILPB4/423-72/10/MC oraz Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2010 r., IPPB5/423-107/10-4/AS)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access