Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na koniec 2009 r. została utworzona rezerwa na przewidywane koszty związane z reklamacją wyrobu (klient miał w 2010 r. zafakturować na nas koszty związane z dodatkowymi pracami związanymi z naszym wyrobem). Obliczony został również podatek odroczony z tego tytułu. Rachunek zysków i strat sporządzamy w układzie kalkulacyjnym.

Jak należy prawidłowo rozliczyć w 2010 r. rozwiązaną rezerwę na koszty reklamacji (w 2010 r. przyszła faktura związana z uznaną przez nas reklamacją), rozliczenie podatku odroczonego (księgowania) oraz wpływ na podstawę podatku bieżącego w 2010 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?