Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zawarła 05 czerwca 2014 r. kontrakt forward na zakup 100.000 USD po 3,05 PLN, termin realizacji 30 czerwca 2014 r. Na dzień rozliczenia kurs sprzedaży banku wynosił 3,13. Na dzień podpisania kontrakt był ujęty w ewidencji pozabilansowej. Rozliczenie zaewidencjonowano: Wn - rachunek USD 313.000 PLN. Ma - rachunek bieżący PLN 305.000 PLN. Ma - pozostałe przychody finansowe 8.000 PLN. Wpływ na rachunek walutowy kwoty stanowiącej rozliczenie kontraktu forward wyceniony został po kursie sprzedaży banku a nie jak w przypadku "zwykłego" zakupu waluty po kursie rzeczywiście zastosowanym.

Jak należy postąpić przy rozliczaniu różnic kursowych (w przypadku rozchodu tych środków z rachunku bankowego)?

Czy dla celów podatkowych należy wycenić wpływ po kursie faktycznie zastosowanym (3,05) i od tej wartości rozliczać różnice kursowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację