Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2010 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2005 r.

PYTANIE

W oparciu o poniższy przykład, proszę o podanie zapisów księgowań usług turystycznych po 1 maja 2004 r. w księgach rachunkowych.

Imprezy organizowane przez biuro turystyczne dla bezpośredniej korzyści turysty

1. Przedpłata klienta (zlecającego usługę) w 100% - 1.000 zł - wpłata na konto biura za pośrednictwem banku

2. Wystawienie FV marża - przedpłata 1.000 zł

3. Zakup usług obcych (autokar, bilety wstępu, noclegi) 800 zł w tym:

3a) wartość zakupu usług netto 747,66 zł

3b) VAT naliczony 7% (nie podlega odliczeniu) 52,34 zł

4. Usługi własne (pilotaż) - umowa zlecenie z pilotem nie prowadzącym działalności gospodarczej 116,26 zł

4a) wynagrodzenie brutto 100 zł

4b) składki na ubezpieczenie społeczne (E+R) zapłacone przez płatnika 16,26 zł

4c) VAT należny (od jakiej podstawy?)

5. Wystawienie FV marża kwota brutto - 83,74 zł (plus ewent. VAT od poz. 4c)

5 a) wartość netto 71,64 zł

5 b) VAT należny 15,76 zł

VAT należny (od jakiej podstawy?)

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?