Jak na gruncie VAT potraktować aport składników majątkowych do spółki osobowej? - OpenLEX

Jak na gruncie VAT potraktować aport składników majątkowych do spółki osobowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Morska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 2 października 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy 4 firm powiązanych rodzinnie i kapitałowo. I firma - osoba fizyczna, firma męża nie ma zawartych umów z małżonką. II firma - osoba fizyczna, firma żony. III firma - spółka z o. o. (nowa firma), wspólnicy mąż, żona. IV firma - spółka z o.o., spółka komandytowa nowo powstała firma (wspólnicy - powyżej wymieniona spółka z o.o. - komplementariusz; mąż - komandytariusz; żona - komandytariusz). Właściciele firm I i II zamierzają w najbliższym czasie zaprzestać prowadzić działalność w swoich firmach jako osoby fizyczne, a znaczną część majątku trwałego (80-90% z firmy męża i cały majątek obrotowy z obu firm) na mocy zmiany umowy spółki wnieść do spółki z o.o., spółka komandytowa (IV firma) i kontynuować przedmiotowość działalności gospodarczej.

Czy w związku z tą przyszłą operacją prawno-gospodarczo-ekonomiczną powstanie obowiązek podatkowy w VAT? Jeżeli tak, to w której firmie i z jakiego tytułu?

Czy zobligowani będziemy odprowadzić odliczony podatek VAT naliczony od środków trwałych i towarów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?