Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 czerwca 2015 r.
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2009 r.

PYTANIE

Do wydziału wpłynęło zgłoszenie budowy tymczasowego obiektu budowlanego na okres 120 dni. Na dzień przed upływem 30 dniowego terminu do wniesienia sprzeciwu organ powziął informację, że zgłaszający rozpoczął roboty budowlane z naruszeniem art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo budowlane i wykonał już zgłaszany obiekt wcześniej.

Czy w takiej sytuacji organ może wnieść sprzeciw, wiedząc że doręczenie decyzji sprzeciwu nastąpi po upływie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia?

Czy zgodnie z postanowieniami art. 90 pr. bud. zobowiązany jest do powiadomienia organów ścigania o zaistniałej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?