Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 2 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka nabyła autorskie prawa majątkowe do wzoru przemysłowego. Z umowy wynika, że cała kwota należna zbywcy w ramach tej umowy jest wynagrodzeniem za przeniesienie tychże praw. Prace realizowane są etapowo (projekt koncepcyjny, wstępny, końcowy) i tak też fakturowane.

Czy można przyjąć całość wynagrodzenia za wartość początkową? Czy fakt przeniesienia praw upoważnia nas do rozpoczęcia amortyzacji? Czy koszty związane z analizą marketingową wzoru (np. badania rynkowe) a poniesione przed wprowadzeniem do ewidencji wzoru przemysłowego powiększają jego wartość początkową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?