Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Nauczyciel zostanie zwolniony na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN z dniem 31 sierpnia 2016 r. Otrzyma z tego tytułu odprawę. Nauczyciel ten zalega w spłacie pożyczek z PKZP oraz z ZFM. Istnieje obawa, że po rozwiązaniu stosunku pracy nie będzie dokonywał wpłat.

Czy możemy potrącić mu pozostałe do spłaty kwoty z odprawy?

Nadmieniam, że nauczyciel, otrzymując pożyczkę, wyraził pisemną zgodę na potrącanie rat z jego wynagrodzenia i innych świadczeń. W regulaminie jest też zapis, że w przypadku rozwiązania stosunku pracy spłata pożyczki jest wymagalna w całości.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację