Czy zakłady ubezpieczeniowe powinny wypłacać odszkodowania w kwotach netto powiększonych o VAT w wysokości, która nie podlega... - OpenLEX

Czy zakłady ubezpieczeniowe powinny wypłacać odszkodowania w kwotach netto powiększonych o VAT w wysokości, która nie podlega odliczeniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy po zmianach w podatku VAT obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r. ograniczających odliczanie podatku VAT do 50% w przypadku samochodów nie wykorzystywanych w 100% do prowadzonej działalności, zakłady ubezpieczeniowe powinny wypłacać odszkodowania w kwotach netto powiększonych o VAT w wysokości, która nie podlega odliczeniu?

Czy argumentacja, że "odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT na skutek zniszczenia rzeczy, ustalone według ceny rzeczy, nie obejmuje podatku VAT mieszczącego się w tej cenie, w zakresie, w jakim poszkodowany może obniżyć należny od niego podatek o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu rzeczy" ma tutaj zastosowanie?

Ograniczenie w odliczeniu podatku VAT do 50%.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?