Czy zakład budżetowy może sporządzać rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2010 r.
Autor odpowiedzi: Skrzypska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2006 r.

PYTANIE

Zakład budżetowy sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Dodatkowo w polityce o rachunkowości zamieścił zapis, ze zakład sporządza dodatkowo rachunek zysków i strat oraz dodatkową informację zgodnie z ustawą o rachunkowości. Sprawozdania te przekazuje do urzędu gminy jako organu oraz urzędu skarbowego. Następnie do końca czerwca organ przesyła pismo zatwierdzające sprawozdanie, które zakład zawozi do Urzędu skarbowego.

Czy postępuje prawidłowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy