Czy wykupienie polis ubezpieczeniowych przez pracodawcę spowoduje powstanie przychodu u pracowników? - OpenLEX

Czy wykupienie polis ubezpieczeniowych przez pracodawcę spowoduje powstanie przychodu u pracowników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2016 r.

PYTANIE

Spółka świadczy usługi remontów statków. W umowie z podwykonawcą zawarto zapis mówiący, iż "kalkulacja ryczałtowej części wynagrodzenia oparta jest o poniesione wydatki lub naliczone koszty związane z prawidłową realizacją prac, w tym: koszty dojazdu, diet, materiałów, szkoleń, szczepień, ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń pracowników zleceniobiorcy, itp. W przypadku gdyby wydatki te zostały poniesione przez Zleceniodawcę Zleceniobiorca pominie je w swojej kalkulacji".

Spółka rozważa wykupienie travel assistance na okres 1 roku dla maksymalnie 4 osób. Ubezpieczenie wykupione zostałoby w celu zapewnienia ubezpieczenia dla pracowników podwykonawcy. Kwota określona w umowie z ubezpieczycielem jest kwotą ryczałtową, jednakże spółka będzie w posiadaniu informacji o osobach korzystających ze zgłoszenia do ubezpieczenia i okresach w jakich osoby te będą świadczyły dla spółki pracę. Spółka do ubezpieczyciela może wskazać konkretne okresy korzystania z ubezpieczenia pracownika podwykonawcy lub wskazać tylko osoby podlegające ubezpieczeniu.

Czy w tej sytuacji po stronie pracownika podwykonawcy powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

Czy spółka powinna wystawić PIT-8C dla podwykonawców?

W jakiej wysokości spółka powinna rozpoznać przychód dla każdego z pracowników podwykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?