Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zezwolenie na zbieranie odpadów metali, jakie prowadził podmiot, wygasło (minął 10-letni okres obowiązywania). Dla potrzeb wydania poprzedniej decyzji na zbieranie odpadów nie była wydawana decyzja środowiskowa. Podmiot wystąpił o ponowne jej wydanie. Jako obiekt na prowadzenie takiej zbiórki wskazał wiatę, w której wcześniej prowadzono sprzedaż węgla. Aby zmienić sposób użytkowania wiaty, konieczne będzie wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Czy w zaistniałej sytuacji potrzebne będzie wydanie decyzji środowiskowej?

Czy taką działalność podmiotu można uznać za kontynuację wcześniejszej działalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?