Czy wniesienie spółki z o.o. do nowozawiązanej spółki komandytowej, nie stoi na przeszkodzie opodatkowaniu dochodów... - OpenLEX

Czy wniesienie spółki z o.o. do nowozawiązanej spółki komandytowej, nie stoi na przeszkodzie opodatkowaniu dochodów kamandytariuszy według stawki liniowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 maja 2016 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2012 r.

PYTANIE

W spółce z o.o. udziałowcami są dwie osoby fizyczne. Osoby te są również zatrudnione na podstawie umowy o pracę w tej spółce z o.o. Całe przedsiębiorstwo spółki z o.o. zostanie wniesione do nowozawiązanej spółki komandytowej, w której ta spółka z o.o. będzie komplementariuszem, a komandytariuszami będą wymienione dwie osoby fizyczne. W związku z wniesieniem całego przedsiębiorstwa do spółki komandytowej, dojdzie do przejęcia przez tą spółkę zakładu pracy na podstawie art. 231 k.p., co oznacza, że komandytariusze będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w spółce komandytowej.

Czy w takiej sytuacji komandytariusze mogą wybrać liniową 19% formę opodatkowania dochodów z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?