Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2016 r.

PYTANIE

W spółce użytkowane są pojazdy samochodowe przyjęte do ewidencji środków trwałych, od których leasingu odliczane jest 100% VAT. Pojazdy te użytkowane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz w celach prywatnych pracowników. Pracownicy z tego tytułu uzyskują przychód w zryczałtowanej wartości 250 zł.

Czy w związku z art. 8 ust. 5 u.p.t.u., na podatniku ciąży obowiązek naliczenia podatku VAT?

Czy wartość uzyskiwanego przez pracowników przychodu w kwocie 250 zł należy potraktować jako wartość brutto świadczonej usługi?

Czy wartość świadczonej usługi należy zaewidencjonować na kasie fiskalnej, jeśli spółka takową posiada i ewidencjonuje na niej sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych, w tym dla swoich pracowników?

Czy naliczony podatek VAT można zaliczyć do kosztów podatkowych spółki?

Czy wartość netto świadczonej usługi użyczenia pojazdów samochodowych do celów prywatnych pracowników należy doliczyć do przychodu spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?