Czy w świetle podatku dochodowego od osób prawnych można potraktować wydatek na usługi gastronomiczne oraz rozmowy telefoniczne... - OpenLEX

Czy w świetle podatku dochodowego od osób prawnych można potraktować wydatek na usługi gastronomiczne oraz rozmowy telefoniczne jako koszt uzyskania przychodu do refaktury?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Woźniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2012 r.

PYTANIE

Spółka refakturuje koszty pracownika dotyczące podróży służbowych oraz rozmów telefonicznych na jedną z zagranicznych spółek powiązanych w wysokości poniesionych kosztów plus marża 5%. W ramach tych kosztów znajdują się między innymi rachunki/faktury dotyczące usług gastronomicznych (zaproszenia kontrahenta do restauracji) oraz faktury dotyczące rozmów telefonicznych, przy czym faktura na usługi telefoniczne jest wystawiana na nazwisko i adres pracownika, natomiast do faktury załączane jest oświadczenie pracownika wraz z billingiem rozmów telefonicznych.

Czy w świetle podatku dochodowego od osób prawnych można potraktować wydatek na usługi gastronomiczne oraz rozmowy telefoniczne jako koszt uzyskania przychodu do refaktury?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?