Czy VAT z faktur za dostawy czasopism i prasy wystawiona po likwidacji działalności gospodarczej, a obejmujących dostawy w okresie przed zaprzestaniem wykonywania czynności może zostać odliczony w deklaracji za miesiąc prowadzenia działalności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2014 r.

PYTANIE

Z datą 30 października 2014 r. dokonałam zamknięcia działalności gospodarczej, a w deklaracji VAT–Z za datę zaprzestania dokonywania czynności wskazałam dzień 31 października 2014 r. Remanent końcowy na dzień 30 października 2014 r. wyniósł 0,00 zł. Następnie od firmy, od której dokonywałam zakupu gazet otrzymałam faktury na zakup prasy z następującymi danymi:

- data wystawienia faktury 31 października 2014 r.,

- data sprzedaży 28 października 2014 do 30 października 2014 r.

Czy VAT z faktur za dostawy czasopism i prasy wystawiona po likwidacji działalności gospodarczej (w dniu wskazanym w VAT-Z jako dzień zaprzestania wykonywania czynności), a otrzymanych w dniu 31 października 2014 r. oraz w następnym miesiącu (listopad 2014 r), a obejmujących dostawy w okresie przed zaprzestaniem wykonywania czynności może zostać odliczony w deklaracji za miesiąc prowadzenia działalności?

W jaki sposób rozliczyć fakturę korygującą dotycząca zwrotu gazet, która została wystawiona również 31 października 2014 r., a dotyczy faktur zakupu prasy w okresie 27 października 2014 r. do 30 października 2014 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access