Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 15 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której będzie świadczył usługi dla prywatnej szkoły języków obcych. W zakres tego zlecenia będzie nauczał języka obcego jako lektor, sprawował opiekę metodyczną nad pozostałymi lektorami, opiekował się stałymi i nowymi klientami szkoły językowej oraz poszukiwał dla szkoły nowych klientów i sprzedawał im kursy językowe.

Czy świadczona usługa będzie w całości podlegała zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT jako świadczenie kompleksowe?

Czy należałoby przyjąć, że opieka na pozostałymi lektorami oraz sprzedaż kursów językowych oraz opieka nad klientami to czynności opodatkowane VAT i po przekroczeniu 150.000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym podmiot utraci prawo do zwolnienia z VAT?

Czy usługi tłumaczeń dokumentów świadczone w ramach umów cywilnoprawnych (nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) będą wchodziły do limitu obrotów 150.000 zł uprawniających do zwolnienia podmiotowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?