Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2007 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polska spółka z o.o. (zwana dalej P1) uczestniczy w transakcji łańcuchowej, w której zaangażowane są łącznie 4 podmioty. Głównym zlecającym jest spółka norweska (zwana dalej N). N zleca wykonanie maszyny przemysłowej innej polskiej spółce (zwanej dalej P2). N zleca również spółce P1 zakup pewnych podzespołów do maszyny produkowanej przez P2. P1 po zakupieniu podzespołów, przekazuje je nieodpłatnie do spółki P2. Fakturę sprzedaży P1 wystawia bezpośrednio dla N. Podzespoły te następnie są montowane przez P2 w maszynie. Po wyprodukowaniu maszyny P2 obciąża N fakturą za wyprodukowanie maszyny. P2 również w imieniu N dokonuje odprawy celnej maszyny, która jest następnie dostarczana do końcowego odbiorcy z siedzibą w Korei Płd. (zwanego dalej K). Dla celów odprawy celnej w Polsce P2 załącza fakturę wystawioną dla N. Wartość tej faktury opiewa na kwotę wynagrodzenia, jakie P2 otrzyma od N. W fakturze tej nie jest uwzględniona wartość podzespołów zakupionych przez P1. Jednakże w specyfikacji załączonej do faktury P2 wymienia wszystkie podzespoły, jakie składają się na wyprodukowaną maszynę, również te zakupione przez P1. Następnie N wystawia fakturę dla K, gdzie wartość tej faktury uwzględnia już wszystkie koszty poniesione przez N (od P1 oraz P2) oraz marżę N. Dla celów importowych spółka K przedstawia więc fakturę otrzymaną od N. P2 wystawia dla N fakturę z 0% VAT, traktując dostawę jako eksport bezpośredni. P1 wystawia dla N fakturę również z 0% VAT, traktując dostawę jako eksport pośredni. P2 dostarcza do P1 kopię dokumentu SAD wraz ze specyfikacją wszystkich podzespołów zamontowanych w maszynie. Na tej podstawie, w deklaracji VAT-7 P1 wykazuje zrealizowaną dla N dostawę jako dostawę eksportową (posiada kopie dokumentu SAD oraz specyfikację części składowych maszyny, w której wymienione są podzespoły, będące przedmiotem dostawy pomiędzy P1 a N).

Czy P1 oraz P2 prawidłowo wystawia dla N faktury z 0% VAT? Czy w schemacie tym nie dochodzi do naruszenia przepisów prawa polskiego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?