Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 23 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka (kupujący) zawarła 20 lipca 2012 r. umowę sprzedaży o skutku wyłącznie zobowiązującym (z wyłączeniem skutku rozporządzającego) oraz zmianę umowy dzierżawy. Strony zastrzegły, iż stosownie do treści art. 155 k.c., umowa sprzedaży wywołuje jedynie skutek zobowiązujący, a przeniesienie własności zostanie udokumentowaną odrębną umową. Przedmiotem sprzedaży jest 6 działek oznaczonych w ewidencji gruntu symbolami Bi, BRIVb. W akcie notarialnym wszystkie działki zostały wskazane jako "nieruchomość". Zgodnie z treścią aktu notarialnego, na terenie nieruchomości znajduje się budynek usługowo produkcyjny, drogi dojazdowe, szambo, ogrodzenie, kanalizacja. Zarówno sprzedający, jak i kupujący prowadzą działalność w rozumieniu ustawy o VAT. W akcie notarialnym sprzedający podnosi, że dostawa udokumentowania niniejszym aktem korzysta ze zwolnienia na postawie art. 43 u.p.t.u., wspólnie jednak z kupującym zrezygnowali ze zwolnienia i złożyli do urzędy skarbowego stosowne oświadczenia. Strony ustaliły, że płatność nastąpi w ratach określonych w kwocie netto + VAT. Pierwsza faktura została wystawiona 23 lipca 2012 r. Dodatkowo strony łączyła umowa dzierżawy - także dokumentowana fakturą VAT. Strony w akcie notarialnym oświadczyły, że w związku z łączącą strony umową dzierżawy nieruchomości, wydanie nieruchomości już nastąpiło. Dnia 8 września 2014 r. nastąpiła umowa przeniesienia własności nieruchomości, umowa ustanowienia służebności gruntowej. Spółka zamierza sprzedać ww. nieruchomość.

Czy sprzedaż powinna korzystać ze zwolnienia na gruncie ustawy o VAT?

Czy można przyjąć, że do pierwszego zasiedlenia doszło najpóźniej w lipcu 2012 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?