Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o. o. jest właścicielem gospodarstwa rolnego od okresu dłuższego niż 5 lat. Gospodarstwo rolne składa się z dwóch zorganizowanych części zlokalizowanych w dwóch miejscowościach. Każda zorganizowana część posiada budynki gospodarcze umożliwiające prowadzenie produkcji zwierzęcej i roślinnej oraz przyporządkowane im grunty orne. Spółka nie prowadzi działalności rolniczej w tym gospodarstwie, ale dzierżawi grunty i budynki dwóm rolnikom prowadzących na zorganizowanych częściach gospodarstwa działalność rolniczą (ponad 5 lat). Po zakończeniu okresu dzierżawy, spółka zamierza sprzedać zorganizowane części gospodarstwa rolnego rolnikom/rolnikowi dotychczas dzierżawiącemu to gospodarstwo lub innemu podmiotowi zamierzającemu prowadzić w tym gospodarstwie działalność rolniczą.

Czy sprzedaż gospodarstwa rolnego dzierżawionego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naszym zdaniem tak.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?