Czy spółka z o.o. sporządzając bilans za 2004 r. musi zaksięgować wszystkie wystawione noty odsetkowe dla swoich klientów do końca 2004 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2005 r.

PYTANIE

Czy spółka z o.o. sporządzając bilans za 2004 r. musi zaksięgować wszystkie wystawione noty odsetkowe do końca 2004 r. dla swoich klientów zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny? Czy też może księgować w przychody finansowe odsetki dopiero zapłacone? Czy musimy informować naszych klientów, że rezygnujemy z naliczania odsetek za nieterminową zapłatę naszych należności dotyczących roku 2004? Nadmieniam, iż otrzymujemy od kilku klientów taką deklarację.

Czy istnieje ostateczny termin wystawienia noty odsetkowej dotyczącej zapłaty należności w 2004 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access