Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeśli wypłacamy odszkodowanie osobie fizycznej w imieniu innej spółki (tak stanowi umowa pomiędzy spółkami), kto jest płatnikiem my, czy spółka bezpośrednio obowiązana do zapłaty tego odszkodowania?

Odszkodowanie wynika z decyzji administracyjnej wydanej przez urząd gminy, stroną jest inna spółka, natomiast nasze przedsiębiorstwo zobowiązało się umownie pokryć kwoty takich odszkodowań bezpośrednio?

Płatnik jest obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?