Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wspólnik - gmina - 100% zamierza wycofać ze spółki środek trwały wprowadzony wcześniej aportem. W podobnej wartości ma wprowadzić inne środki trwałe. Ma nastąpić to poprzez obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego.

Czy spółka na powyższe zbycie środka trwałego powinna wystawić dla gminy fakturę: netto – 1.000.000 zł + VAT?

Czy gmina powinna zwrócić spółce VAT należny?

Czy gmina powinna wystawić spółce fakturę i czy spółka ma prawo do odliczenia VAT naliczonego przez gminę?

Podatek VAT, który odliczy spółka zostanie przekazany gminie. Majątek przejmowany przez spółkę będzie służył do jej działalności opodatkowanej VAT.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?