Czy spółka będzie mogła zaliczyć całość wynagrodzenia wypłaconego osobie prowadzącej działalność gospodarczą do kosztów uzyskania przychodów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 25 lutego 2005 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. zawarła z osobą prowadzącą działalność gospodarczą umowę, w której oprócz wynagrodzenia za świadczone usługi, zobowiązaliśmy się do zwrotu poniesionych przez tą osobę kosztów noclegu, kosztów usług gastronomicznych itp. Wydatki te osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie ponosiła w celu wykonania umowy tj. np. koszty jej noclegu w związku z wyjazdem związanym z kontrolą przedstawicieli medycznych, spotkania z klientami spółki, lekarzami. Koszty te w miesiącu ich poniesienia będą zwiększać wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług.

Czy spółka będzie mogła zaliczyć całość wynagrodzenia wypłaconego osobie prowadzącej działalność gospodarczą do kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access