Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2015 r.

PYTANIE

Rolnik ryczałtowy prowadzi dodatkowo działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego, głównie owoców i warzyw opodatkowaną na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego, nie jest podatnikiem VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W tym samym miejscu dokonuje sprzedaży towarów handlowych jak i produktów rolnych pochodzących w własnych upraw - z działalności rolniczej. Podatnik uzyskał opinię Urzędu Statystycznego w Łodzi, który zaklasyfikował sprzedaż z własnych upraw w tym samym miejscu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza jako działalność rolniczą, a więc niepodlegającą ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak w tym przypadku należy prowadzić ewidencję obrotu dla celów VAT?

Czy limit zwolnienia z obowiązku rejestracji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących w wysokości 20.000 zł dotyczy sprzedaży własnych produktów i towarów zakupionych do handlu łącznie?

Czy też dla każdej z działalności (rolnej i gospodarczej) jest odrębny?

Czy w przypadku instalacji kasy rejestrującej można rejestrować te dwa rodzaje sprzedaży w jednej kasie, w przypadku gdy w oba rodzaje korzystają ze zwolnienia z VAT i dodatkowo wyodrębnić sprzedaż produktów pochodzących z działalności rolniczej?

Co w przypadku utraty ze zwolnienia z VAT z tytułu działalności gospodarczej?

Sprzedawane produkty rolne pochodzą z gospodarstw rolnych, którego właścicielami są: podatnik, żona podatnika (odziedziczone gospodarki po rodzicach); gospodarstwa prowadzone są wspólnie, wspólnota majątkowa, REGON nadany na oba gospodarstwa został nadany na imię i nazwisko podatnika - Jana Kowalskiego, w nazwie gospodarstwa występuje małżeństwo - "Gospodarstwo Rolne Maria i Jan Kowalscy".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?