Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2006 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2006 r.

PYTANIE

W maju tego roku wspólnik spółki cywilnej zgłosił chęć odejścia ze spółki w związku z jego wyjazdem na stałe za granicę. Jako datę odejścia wskazał dzień 1 września 2006 r. Pozostali wspólnicy wyrazili zgodę na odejście wspólnika. Wspólnicy, którzy pozostali w spółce zaproponował wspólnikowi występującemu ze spółki, iż odkupią od niego wkłady za podwójną cenę. (chcą w ten sposób zrekompensować odchodzącemu wspólnikowi stratę jaką by poniósł gdyż nie może on otrzymać podziału z zysku, bo spółka nie uległa rozwiązaniu). Na okoliczność sprzedaży wkładów zostanie sporządzona umowa cywilna - umowa sprzedaży.

W związku z tym powstaje pytanie, czy wspólnik który odchodzi będzie musiał od przychodu zapłacić podatek dochodowy jak od sprzedaży praw majątkowych w wysokości 10% zgodnie z art. 28 ust. 2 u.p.d.o.f.? A gdyby wspólnik otrzymał wyłącznie zwrot swoich wkładów, nie uzyskując nic więcej, to też zapłaciłby podatek dochodowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?