Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2006 r.

PYTANIE

Firma windykacyjna Y zawarła z firmą X umowę powierniczego przelewu wierzytelności, w ramach której otrzymała do windykacji wierzytelności dłużnika Z. Jednym ze sposobów odzyskania należności była egzekucja z nieruchomości. Firma Y odzyskała od dłużnika Z nieruchomości. Zasadniczo czynności egzekucyjne wykonuje komornik, jednakże pewne czynności zostały zastrzeżone dla sądów. Jedną z czynności zastrzeżonych dla sądów jest przybicie (art. 987 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm. - dalej k.p.c.), a drugą następujące po nim przysądzenie własności określone w art. 998 k.p.c., którego dokonuje sąd poprzez wydanie postanowienia po uprawomocnieniu się przybicia i wykonania przez nabywcę warunków licytacji. Sąd Rejonowy w toku egzekucji z nieruchomości należących do dłużnika Z dokonał przysądzenia na rzecz firmy Y prawa użytkowania wieczystego i własności budynków. To prawomocne orzeczenie Sądu o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę. Sąd jest organem egzekucyjnym dokonującym sprzedaży nieruchomości. Nie jest on jednak wymieniony ani jako płatnik, ani jako organ uprawniony do wystawiania faktur dokumentujących taką sprzedaż. Wynika, więc z tego, że sąd nie ma podstaw prawnych do wykonania obowiązków płatnika VAT oraz udokumentowania fakturą dokonanej sprzedaży nieruchomości. Jedynym dokumentem, który potwierdza, że nieruchomość stanowi własność firmy Y jest postanowienie o przysądzeniu własności wydane przez Sąd Rejonowy. Nieruchomość ta będzie przeniesiona na firmę X w zamian za zwolnienie z długu powstałego na podstawie umowy powierniczej zawartej pomiędzy firmą Y, a firmą X.

Czy przeniesienie własności w zamian za zwolnienie z długu jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT? Czy powyższe przeniesienie własności powinno zostać udokumentowane fakturą VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację