Czy pracownicy uczelni będący nauczycielami akademickimi oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wskazani w art. 112 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce są funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 21 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownicy uczelni będący nauczycielami akademickimi oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wskazani w art. 112 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce są funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego i w związku z tym podlegają karze określonej w art. 266 § 2 Kodeksu karnego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access