Czy pracodawca powinien spisać z pracownikiem umowę dotyczącą użytkowania biletu w przejazdach służbowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2013 r.

PYTANIE

Pracownik zgodnie z aneksem do umowy ma miejsce pracy od stycznia do kwietnia 2013 r. – Katowice. Na stałe mieszka w Warszawie. Pracodawca zapłaci 50% wartości biletu kwartalnego na przejazdy kolejowe intercity, 2 klasa, czyli 1450 PLN. Pracownik pokryje koszt 50% wartości biletu kwartalnego (1450 zł). Koszt całego biletu 2900 zł. Bilet ma służyć do przejazdów służbowych w 50%. Bilet obejmuje zasięgiem Polskę.

Czy pracodawca powinien spisać z pracownikiem jakąś umowę dotyczącą użytkowania biletu w przejazdach służbowych?

Jaka dokumentacja potrzebna jest przy zastosowaniu takiego rozliczenia 50%-50%?

Czy występuje ryzyko podatkowo-ubezpieczeniowe w tym zakresie, czy występują obowiązki pracodawcy w tym zakresie?

Czy przejazdy służbowe powinny być udokumentowane drukami delegacji podpisanymi jako zlecenie delegacji, czy wystarczą informacje od pracodawcy, że pracownik odbył w okresie obowiązywania biletu ile podróży służbowych, np. jako informacja podpisana przez pracodawcę i pracownika i dołączona do dokumentacji księgowej?

Czy bilet w części 1450 zł na przejazdy służbowe powinien być pracownikowi doliczony do przychodu?

Czy prawidłowe jest oświadczenie?

" Przedsiębiorstwo .... Sp. K. opłaci dla pani ................ bilet kwartalny na przejazdy pociągami Inter City klasa II. Koszt biletu kwartalnego wynosi 2900 zł.

Przedsiębiorstwo wypłaci z kasy kwotę 2900 zł w celu zakupu biletu kwartalnego.

Pracownik pokrywa 50% wartości karty to jest 1450 zł. Przedsiębiorstwo pokrywa wartość 50% tj. 1450 zł.

Celem pokrycia kosztu 1450 zł pani ............. wyraża zgodę na następujące potracenia ze swego wynagrodzenia:

w miesiącu styczniu 2013 r. kwoty 500 zł netto, w miesiącu lutym 2013 r. kwoty 500 zł netto oraz w miesiącu marcu 2013 r. kwoty 450 zł netto.

Podpis pracownika. ...................., .................."

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access