Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2010 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2006 r.

PYTANIE

Czy jeżeli wartość pomocy publicznej udzielonej zakładowi pracy chronionej przekracza 100.000 euro, to zakładowi przysługuje zwolnienie w podatku od nieruchomości (na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm. - dalej u.p.o.l.)? Jak zakwalifikować taką pomoc?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?