Czy polska spółka prawidłowo rozlicza VAT od importu towarów z Japonii?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r.

PYTANIE

Według umowy z dostawcą z Japonii materiał produkcyjny jest raz na kwartał przysyłany do Polski z Japonii, a towar zostaje dopuszczony do obrotu w Polsce na podstawie proformy od tegoż dostawcy. W dokumencie celnym jest on wskazany jako nadawca, zaś nasza spółka jest nabywcą i odprowadza należności celno-podatkowe, a VAT wynikający ze zgłoszenia PZC odliczamy w miesiącu jego otrzymania. Towar trafia do magazynu na terenie naszej firmy, jednak faktury handlowej nie otrzymujemy na całość towaru, ale raz na miesiąc na ilość wynikającą z raportu pobrań z magazynu i księgujemy ją poza ewidencją VAT.

Czy postępujemy właściwie?

Czy istnieje ryzyko na gruncie polskiego VAT dla firmy z Japonii?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access