Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 marca 2013 r.
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2009 r.

PYTANIE

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jestem czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej. Moja działalność polega głównie na imporcie towarów z Indii, Chin, Wietnamu i sprzedaży odbiorcom z Polski oraz krajów Unii. W naszej działalności często występuje poniżej wymienione zdarzenie gospodarcze:

Towar nabywam w krajach trzecich, następnie dokonuję odprawy celnej importowanego towaru w Hamburgu, w Niemczech lub Belgii. Kolejną czynnością. jaką wykonuje jest sprzedaż towaru bezpośrednio z obszaru Unii (towar nie jest wprowadzony do Polski) do odbiorcy z Czech. Zakup towaru traktujemy jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów z zastosowaniem stawki 22%, wykazując w tej samej wysokości podatek należny i naliczony. Podatek naliczony i należny rozliczany jest w następujący sposób:

1)

faktura zagraniczna wystawiona jest przez kontrahenta z Wietnamu dnia 25 kwietnia 2009 r.;

2)

odprawa towaru w Belgii jest dokonywana 2 czerwca 2009 r.;

3)

towar jest wydany odbiorcy z Czech dnia 5 czerwca 2009 r. - faktura sprzedaży wystawiona jest 12 czerwca 2009 r. w ciągu 7 dni od daty wydania towaru;

4)

transakcje nabycia towarów rozliczamy z dniem 15 lipca 2009 r., przyjmując kurs waluty do podstawy opodatkowania VAT z dnia 14 lipca 2009 r. ze stawką 22%.

Sprzedając towar dla kontrahenta z Czech stosujemy stawkę 0%, jak dla wewnątrzwspólnotowej dostawy, przyjmując kurs z dnia 11 czerwca 2009 r.

Czy we właściwy sposób jest rozliczana transakcja zakupu i sprzedaży w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?

Według mojej opinii, transakcja nabycia i sprzedaży nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce z uwagi na brak faktycznej dostawy towaru do Polski. Zakup towarów nie podlega rozliczeniu jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz sprzedaż powinna być udokumentowana fakturą handlową ze stawką NP

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację