Czy podatnik postępuje prawidłowo ujmując w przychodach PKPiR wpłaty w momencie ich otrzymania? - OpenLEX

Czy podatnik postępuje prawidłowo ujmując w przychodach PKPiR wpłaty w momencie ich otrzymania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2012 r.

PYTANIE

Podatnik prowadzi szkołę nauki pływania. Uczestnicy wykupują karnety na cały semestr, który trwa od września 2012 r. do końca lutego 2013 r. Opłata za karnet pobierana jest z góry. Jednak niektórzy płacą w ratach. Zapłata ma charakter ostateczny, definitywny (nie ma formy zaliczki), uczestnicy nie otrzymują zwrotu pieniędzy w przypadku nieobecności na zajęciach.

Czy podatnik postępuje prawidłowo ujmując w przychodach PKPiR wpłaty w momencie ich otrzymania, kierując się zasadą wyrażoną w art. 14 ust. 1c pkt 2 u.p.d.o.f. (czyli należność - w tym przypadku cała lub jej część - została uregulowana wcześniej niż moment wykonania usługi)?

Jeżeli nie, to kiedy powinien ująć przychody w PKPiR?

Czy w związku z faktem, iż uczestnicy dokonują zapłaty za cały semestr (a nie za poszczególne zajęcia) można przyjąć, iż usługa zostanie wykonana na koniec semestru, czyli ostatniego dnia lutego 2013 r.?

Czy w związku z tym, jeżeli uczestnik nie uiści całej zapłaty do końca lutego, to i tak brakującą kwotę należy ująć w przychodach w lutym (w momencie wykonania usługi)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?