Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o. o., działającą w formie grupy zakupowej. w związku z przedterminową płatnością za faktury, otrzymujemy od naszych kontrahentów skonta. Niektóre z nich w terminie późniejszym przekazujemy naszym odbiorcom. Część skont otrzymujemy w formie not, część jako korekty zakupu oraz część jako nasze faktury sprzedaży. Naszym udziałowcom (odbiorcom) skonta przekazujemy w ten sam sposób.

Jaka forma dokumentowania skont jest prawidłowa?

Czy otrzymane lub przekazane skonto podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Jeśli wszystkie skonta powinny podlegać VAT, to jak argumentować i na jakie przepisy (interpretacje) powoływać się w tej kwestii, aby zobligować kontrahentów do wystawiania skont w formie korekt?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację