Czy osoba prawna zawierająca umowę "kontrakt menadżerski" jest zobowiązana jako płatnik pobierać zaliczki na podatek dochodowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba prawna zawierająca umowę "kontrakt menadżerski" z osobą fizyczną wykonującą ten kontrakt w ramach prowadzonej działalności jest zobowiązana jako płatnik pobierać zaliczki na podatek dochodowy?

Osoba zawierająca kontrakt nie pełni w osobie prawnej funkcji członka zarządu. Naszym zdaniem w świetle interpretacji Dyrektora IS w Warszawie IPPB1/4511-367/16-2/MT, niezależnie czy osoba taka wykonuje kontrakt menadżerski w ramach prowadzenia działalności, czy też nie, spółka jako płatnik jest zobowiązana pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access